Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni

KRAJOWA SEKCJA ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni
NSZZ Solidarność
Przejdź do treści
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni
KOMISJE
Wykaz Jednostek Organizacyjnych Tworzących Krajową Sekcję
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki
Aktualności
Wydarzenia Spotkania Opinie
24 lipca 2024 r

Zespół Trójstronny
Warszawa

W dniu 22.07.2024 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” w Warszawie obradowały połączone: Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej oraz Zespół Trójstronny ds. Branży Węgla Brunatnego.

Reprezentantami Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni byli:
Marek Mrozkowiak, Wiesław Tomecki oraz Sławomir Oryga.

Jednocześnie w ww. spotkaniu uczestniczyli również po stronie społecznej przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w branży węgla brunatnego oraz w branży energetycznej oraz przedstawiciele Rządu i Pracodawców.

Przedstawiciele Rządu RP:
* Pan Robert Kropiwnicki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,
* Pani Katarzyna Nowakowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
* Pan Miłosz Motyka  - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,W czasie posiedzenia przedstawiono i ustalono Współprzewodniczących Zespołów poszczególnych branż.

Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej:

 * Współprzewodniczący ze strony rządowej – Pan Robert Kropiwnicki MAP,
 * Współprzewodniczący ze strony pracodawców – Pan Marcin Laskowski PGE,
 * Współprzewodniczący ze strony społecznej – Pan Krzysztof Kisielewski.

Zespół Trójstronny ds. Branży Węgla Brunatnego:

* Współprzewodniczący ze strony rządowej – Pan Robert Kropiwnicki MAP,
* Współprzewodniczący ze strony pracodawców – Pan Jacek Kaczorowski GiEKSA,
* Współprzewodniczący ze strony społecznej – Pan Wojciech Ilnicki.

Autor Wiesław Tomecki1 lipca 2024 r

Zaproszenia do Udziału w
39 Pielgrzymce Energetyków

W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenie Energetyków  umieszczamy zaproszenia do udziału w 39 pielgrzymce energetyków.

      
Pobierz ...                                            Pobierz ...

7 maja 2024 r

Spała
Walne Zebranie Delegatów KSEiE

Hotel Savoy w Spale gościł delegatów XXXIV Walnego Zebrania Delegatów KSEiE. Jak każdego roku omawiane były ważne sprawy dotyczące działalności sekcji oraz podjęto decyzje dotyczące dalszych działań.Przeprowadzono również wybory uzupełniające do rady sekcji ,w których powołano kolegów :
 Dariusza Kupisa
 Jacka Bolka
 Józefa Woźniaka
Wybrano również Sławomira Orygę jako delegata na kongres KSGiE.
Wszystkim kolegom serdecznie gratulujemy .

Galeria ... tutaj

22 marca 2024 r

Konferencja
Dialog Społeczny Kluczem Do Rozwoju

Harmonijny rozwój państwa zależy od pokoju społecznego, gwarantowanego stosowaniem polubownych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów. Procedury powinny być przejrzyste, tak aby nie powodowały dodatkowych napięć. Jak zatem upowszechnić dobre praktyki w prowadzeniu rokowań zbiorowych?Jak będzie działał w przyszłości związek zawodowy?Na te i inne pytania próbowano znaleźć odpowiedź na konferencji pt. UKŁADY ZBIOROWE PRACY KLUCZEM DO PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ , w której wzięliśmy udział w imieniu KSEiE.29 lutego 2024 r

Garbatka-Zbyczyn
Zebranie Rady KSEiE

Zebranie rady sekcji miało na celu omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej  sektora energetycznego.Przedstawiono również informacje z działalności Rady Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni za okres 27.11.2023 – 29.02.2024.13 lutego 2024
Spotkanie Branżowe
Z Przedstawicielami  KK NSZZ ' Solidarność '

W Warszawie odbyło się robocze spotkanie branżowe pomiędzy Krajowym Sekretariatem Górnictwa i Energetyki ,a przedstawicielami Biura Branżowo Konsultacyjnego KK NSZZ 'Solidarność'.


                                                                                                                                                             Galeria foto
Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. struktur branżowych Bartłomiej Mickiewicz.


3 lutego 2024


Spotkanie Prezydium KSEiE
Z Minister Przemysłu Marzeną Czarnecką

W miniony piątek (2 lutego) minister przemysłu Marzena Czarnecka spotkała się ze związkowcami z Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.
To było pierwsze spotkanie zapoznawcze i przebiegło w dobrej atmosferze. Podczas spotkania głos po kolei zabierali przedstawiciele spółek i sygnalizowali problemy, które dotyczą ich przedsiębiorstw.


                                                                                                                                                                                                     Galeria foto

Minister Czarnecka zaznaczyła, że regularnie będzie chciała się spotykać z zarządami i stroną społeczną z poszczególnych spółek.
Przewodniczący KSEiE Marek Mrozkowiak zostawił Pani Minister pismo z tematyką jaką poruszaliśmy z prośbą o odpowiedź na piśmie. (tutaj)
30 stycznia 2024
Spotkanie KK NSZZ ' Solidarność '
Z  Panem Prezydentem RP


Dzisiaj jest bardzo potrzebne, aby „Solidarność” nadal stała na straży demokracji, aby polska demokracja w jak najlepszym stanie przetrwała, również zmiany władzy w Polsce – mówił Prezydent Andrzej Duda.
Więcej .... (tutaj)
W spotkaniu uczestniczyli m.in Przewodniczący KSEiE Marek Mrozkowiak oraz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa członek prezydium KSEiE Bernard Niemiec


                                                                               Galeria foto

8 stycznia 2024
Opłatek Prezydium KK
Z  przedstawicielami Sekretariatów i Sekcji Branżowych


8 stycznia w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie opłatkowe Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami sekretariatów i sekcji branżowych.Podsumowując miniony rok, przewodniczący Solidarności Piotr Duda przypomniał o podpisanym w czerwcu porozumieniu pomiędzy rządem a Solidarnością, które określił jako sukces Związku.W jego ramach udało się uchylić wygasający charakter emerytur pomostowych, wyłączyć z płacy minimalnej dodatek za pracę w warunkach szkodliwych czy podnieść limit odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.


źródło: tysol.pl


GALERIA
Napisz do nas


Sekretariat KSEiE NSZZ „Solidarność”
ul. Gen. W.Andersa 15, 15-124 Białystok

Przewodniczący KSEiE +48 721 211 305  
Sekretarz KSEiE +48 791 021 067
Skarbnik KSEiE +48 693 910 968
sekretariat@kseie.pl

 KSEiE
         
Solidarność
WebMaster Krzysztof Sołowiej
Wróć do spisu treści