Archiwum - Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni

KRAJOWA SEKCJA ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni
NSZZ Solidarność
Przejdź do treści
.     ARCHIWUM     .

28 listopada 2023

Spała
Zebranie Rady KSEiE

Zebranie rady sekcji miało na celu omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej  sektora energetycznego.
Cele zebrania obejmowały:
  • Przyjęcie do KSEiE Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność przy Elektrowni Rybnik
  • Uzupełnienie składu prezydium o kolegę Tomasza Janickiego
  • Przystąpienie do programu 'Szlachetna Paczka'


11 listopada 2023

Utworzono Profil na FB
Kierunek KSEiE

Członków i sympatyków naszej sekcji zapraszamy do uczestnictwa w otwartej na FB  grupie KSEiE .
Osoby chętnę ,by zostać administratorem grupy proszone są o kontakt @.
Informujemy również o założeniu konta na Twitterze , czyli  X  .Zeskanuj kod,by szybciej dołączyć.9 listopada 2023


Tablica Pamiątkowa Odsłonięta
Elektrownia Kozienice


9 listopada Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski i Wicestarosta Małgorzata Bebelska uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej powstanie NSZZ Solidarność w Elektrowni Kozienice. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa przygotowana przez IPN pt. "Tu zrodziła się Solidarność".


                                                                                                                                                                                                                         


21 października 2023


Członkowie KSEiE wybrani do KK NSZZ " Solidarność"
Serdeczne gratulacje

Przewodniczący KSEiE Pan Marek Mrozkowiak oraz członek prezydium sekcji Bernard Niemiec zostali wybrani do składu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” .W Spale przeprowadzono obrady XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w tym roku pod hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. Delegaci wybrali skład nowej Komisji Krajowej na kadencję 2023–2028.

Delegaci zdecydowali , że w skład nowej Komisji Krajowej NSZZ ƒ„Solidarność” wejdą: Marek Mrozkowiak, Marek Boiński,Grzegorz Adamczyk, Andrzej Bal, Marek Balkowski, Andrzej Biegun,  Artur Braszkiewicz, Włodzimierz Broda, Roman Brudziński, Krzysztof Domagała, Adam Dopierała, Waldemar Dubiński, Marek Dzięcielski, Łukasz Fica, Eugeniusz Formejster, Andrzej Gębara, Anna Grudzińska, Henryk Grymel, Bogusław Hutek, Wojciech Ilnicki, Leszek Jankowski, Jerzy Jaworski, Artur Jopek, Bogusław Jurgielewicz, Krzysztof Kacprzak, Andrzej Karol, Maciej Kłosiński, Mariusz Kolasiński, Andrzej Kołodziejski, Andrzej Kościk, Krzysztof Kotowicz, Wojciech Krasuski, Krzysztof Krzyżaniak, Andrzej Kuchta, Piotr Majchrzak, Małgorzata Małkowska, Dariusz Mądraszewski, Maciej Mechliński, Barbara Miszczuk, Mirosław Nowak, Piotr Nowak, Piotr Olbryś, Antoni Pasieczny, Mirosław Piórek, Daniel Pokuta, Iwona Puchalska, Radosław Pyszczek, Waldemar Sopata, Michał Staniszewski, Wiesława Stec, Sławomir Szablewski, Bogusław Szarek, Paweł Szpunar, Piotr Ścieśko, Jarosław Walczak, Tomasz Wójcik. Łącznie 56 osób.

Ponadto w Komisji Krajowej zasiadają przewodniczący Regionów NSZZ „Solidarność” oraz Sekretariatów Branżowych.27-28 września 2023

Krzeszna
Zebranie Rady KSEiE

Zebranie rady sekcji miało na celu omówienie i podjęcie decyzji dotyczących różnych aspektów związanych z sektorem energetycznym.
Cele zebrania obejmowały:
  • Planowanie działalności sekcji energetycznej
  • Ocena wyników i postępów realizacji projektów i działań .
  • Problemy i wyzwania obejmujące kwestie techniczne, regulacyjne, finansowe
  • Planowanie  długoterminowej strategii działalności sekcji w sektorze energetycznym.
  • Podjęcie decyzji w sprawie sztandaru.


12 września 2023

Podpisano
Porozumienie na Przedpolu

W dniu 11.09.2023 r., w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie przedstawicieli Związku Pracodawców Energetyki oraz Strony Społecznej w przedmiocie negocjacji Umowy Społecznej dla Energetyki.


Negocjacje przyniosły tym razem zamierzony efekt i podpisano dokument zwany jako "Porozumienie na Przedpolu". Podpisany dokument  gwarantuje Pracownikom energetyki zachowanie nabytych praw pracowniczych, gwarancji zatrudnienia czy świadczeń socjalnych w rozpoczętym procesie transformacji energetycznej, do czasu podpisania ostatecznej wersji Umowy Społecznej dla Energetyki.
Porozumienie podpisali przedstawiciele całej Strony Społecznej oraz umocowani w imieniu wszystkich Pracodawców pełnomocnicy grup energetycznych PGE, Enea, Tauron.
Z ramienia Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” Porozumienie podpisali: Marek Boiński, Robert Jusis, Edmund Myszka. W-ce prezes Grupy Orlen do spraw produkcji i optymalizacji Krzysztof Nowicki oświadczył, że w związku trwającymi w grupie procesami konsolidacyjnymi Energa Grupa Orlen na dzisiaj nie jest gotowa do podpisania Porozumienia.


25 sierpnia 2023
Regulamin KSEiE
Zatwierdzony przez KK Solidarność

20 sierpnia 2023

Jasna Góra
38. Pielgrzymka Energetyków

Dwudniowa pielgrzymka pracowników branży energetycznej zgromadziła ok. 8 tys. osób. Tradycyjnie była ona zwieńczeniem Dnia Energetyka obchodzonego 14 sierpnia w rocznicę śmierci patrona naszej grupy zawodowej – św. Maksymiliana Kolbego.


Na pielgrzymkę przyjechali pracownicy branży energetycznej, wszystkich grup kapitałowych PGE, Enea, Energa i Tauron oraz elektrowni z całej Polski. Obecni byli prezesi i dyrektorzy zakładów, przedstawiciele zarządów i spółek oraz związkowcy. Wraz z czynnymi zawodowo pracownikami branży przybyli również emeryci i renciści.https://www.ekai.pl/38-pielgrzymka-energetykow-elektrykow-i-elektronikow


14 sierpnia 2023
Dzień Energetyka
12 lipca 2023
Spotkanie
KK Gdańsk

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyki i Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” spotkali się 12 lipca 2023 r., w siedzibie Komisji Krajowej w Gdańsku z przewodniczącym Związku Piotrem Dudą. W spotkaniu uczestniczył również szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik oraz członek Prezydium KK Henryk Nakonieczny.7 lipca 2023

WŁadze wybrane
KSGiE
W dniu 27 czerwca odbył się w Zakopanem IX sprawozdawczo-wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Kongres wybrał władze na nową kadencję. Przewodniczącym Rady Krajowego Sekretariatu ponownie wybrano Jarosława Grzesika, który był jedynym zgłoszonym kandydatem.
Otrzymał 62 głosy.

Kongres wybrał także prezydium KSGiE. W której znalazł się nasz przedstawiciel przewodniczący Marek Mrozkowiak-  GRTULACJE :)


6 lipca 2023
INFO
NABE

W dniu 28.06 w Warszawie Centrum Dialog została Przedłużona umowa na przedpolu dla NABE . Termin przedłużenia to 30.12.2023
24 czerwca 2023
Centrum Informacji o Rynku Energii
Raport

Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu „Fit for 55” na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. ( czytaj )


22 czerwca 2023
Słok
Zespół roboczy ZTBE

W dniu 19 czerwca 2023, w hotelu "Wodnik, w miejscowości Słok doszło do spotkania zespołu roboczego ZTBE.
Ze strony KSEiE stawił się cały zespół negocjacyjny oraz zgłoszeni obserwatorzy, po raz kolejny strona Pracodawców nie przedstawiła projektów restrukturyzacji poszczególnych elektrociepłowni.
Spotkanie zespołu rozpoczęło się od oświadczenia Pracodawców, że zaprezentują propozycję swoją "umowy dla energetyki" ( link ), która jest uzgodniona przez trzech Pracodawców: Enea, PGE i Tauron. Pracodawca Energi nie brał udziału w pracach nad projektem umowy.
Po przedstawieniu projektu Pracodawców wywiązała się dyskusja z przerwą dla strony społecznej w celu omówienia sytuacji.
Następne spotkanie ZTBE zaplanowano na dzień 28 czerwca 2023 w Warszawie. Będzie to połączone spotkanie z Sekcją Węgla Brunatnego celem przedłużenia umowy na przedpolu dla NABE i dalszych negocjacji umowy dla energetyki.
Strona społeczna uzgodniła że w dniu 3.07.2023 odbędzie się spotkanie tylko strony społecznej w sprawie dalszych kroków przy umowie dla energetyki.
Po oficjalnym spotkaniu ZTBE doszło do spotkania przedstawicieli naszej sekcji z Krajową Sekcją Energetyki NSZZ "Solidarność", na którym omówiono funkcjonowanie ZTBE, oraz przedstawiono projekt regulaminu ZTB. Przedstawiciele obu sekcji postanowili zacieśnić współpracę w zespole trójstronnym i nie tylko.

15 czerwca 2023
Porozumienie
Rząd - "Solidarność"

Po półrocznych negocjacjach podpisano z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim porozumienie obejmujące sprawy ogólnopracownicze.
Tekst dokumentu ... ( tutaj )


13 czerwca 2023
Spotkanie
Zespół roboczy ZTBE
W dniu 19 czerwca w ośrodku "Wodnik", w miejscowości Słok k.Bełchatowa będzie miało miejsce spotkanie zespołu roboczego ZTBE. Celem spotkania jest dalsze negocjowanie zapisów "Umowy dla energetyki" oraz przedstawienie przez stronę Pracodawców założeń restrukturyzacji poszczególnych elektrociepłowni. Z ramienia KSEiE w spotkaniu jako członkowie zespołu wezmą udział: Joanna Dróżdż, Marek Mrozkowiak, Andrzej Bąk oraz zaproszeni obserwatorzy.
Po zespole ZTBE zaplanowane zostało spotkanie przedstawicieli KSEiE z Prezydium Krajowej Sekcji Energetyków.


6-7 czerwca 2023
Spała
Zebranie KSEiE
Celem spotkania było powołanie  zespołów negocjacyjnych ZTBE oraz PUZP. Omawiano bieżące tematy i problemy dotyczące sektora energetycznego.
Stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność w sprawie uwarunkowań dla kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów...(tutaj)
Stanowisko KSEiE ws. Turowa ... ( tutaj )

. Historia problemów Turowa  .

Zamknięcie wydobycia węgla w Kopalni Turów jest kontrowersyjnym tematem, który ma wiele aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
Kopalnia Turów znajduje się w pobliżu granicy polsko-niemieckiej i jest jednym z największych źródeł energii w Polsce. Oto kilka kluczowych punktów do rozważenia w tej kwestii:
Środowisko: Kopalnia Turów wykorzystuje węgiel brunatny, który jest bardziej zanieczyszczający niż węgiel kamienny. Wokół kopalni istnieją obawy dotyczące wpływu na jakość powietrza, jakość wody i zmiany klimatu związane z emisją gazów cieplarnianych. Wydobycie węgla prowadzi również do uszkodzenia krajobrazu i degradacji siedlisk przyrodniczych.
Energia i gospodarka: Kopalnia Turów dostarcza znaczną część energii elektrycznej dla Polski. Jej zamknięcie mogłoby prowadzić do problemów z dostawami energii i wpłynąć na gospodarkę regionu. Zatrudnienie w kopalni Turów jest również istotne dla lokalnej społeczności, a zamknięcie kopalni mogłoby spowodować utratę miejsc pracy.
Prawo i spory międzynarodowe: Kopalnia Turów stała się przedmiotem sporu między Polską, Czechami i Niemcami. Czechy złożyły skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, twierdząc, że wydobycie węgla w Turówie narusza ich środowisko i dostęp do wody. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale może mieć znaczący wpływ na przyszłość kopalni.
Alternatywne źródła energii: W kontekście walki ze zmianami klimatu i dekarbonizacji gospodarki, istnieje rosnące zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii, takimi jak energia odnawialna. Zamknięcie kopalni Turów mogłoby przyspieszyć rozwój i inwestycje w te technologie, co przyczyniłoby się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Decyzja o zamknięciu kopalni Turów jest skomplikowanym procesem, który wymaga uwzględnienia wielu czynników. Wymaga on również planu przejścia, który obejmuje ochronę miejsc pracy, wsparcie dla lokalnych społeczności i zapewnienie stabilności energetycznej. Ważne jest znalezienie równowagi między ochroną środowiska a potrzebami gospodarczymi, aby osiągnąć zrównoważoną przyszłość.


11 maja 2023
Lipowy Most
Walne Zebranie Delegatów KSEiE
Na walnym zebraniu delegatów krajowej sekcji elektrowni i elektrociepłowni omawiane są ważne sprawy dotyczące działalności sekcji oraz podejmowane są decyzje dotyczące dalszych działań. Procedury związane  obejmują:

1. Zwołanie zebrania: Zazwyczaj zarząd sekcji elekrowni i elektrociepłowni zwołuje walne zebranie delegatów. W zwołaniu powinna zostać podana data, miejsce i godzina zebrania, a także porządek obrad.
2. Przygotowanie dokumentów: Przed zebraniem delegaci otrzymują dokumenty, takie jak sprawozdanie z działalności sekcji, plany na przyszłość, budżet i inne istotne materiały. Delegaci powinni zapoznać się z tymi dokumentami przed zebraniem.
3. Otwarcie zebrania: Zebranie rozpoczyna się od otwarcia przez przewodniczącego sekcji lub inną osobę wyznaczoną do tego zadania. Powinno się podać informacje dotyczące celu zebrania oraz przedstawić porządek obrad.
4. Dyskusje i głosowanie: Delegaci mają możliwość dyskutować na temat omawianych spraw i przedstawiać swoje opinie oraz propozycje. Następnie przystępuje się do głosowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Głosowanie może odbywać się za pomocą głosu, podniesienia ręki lub innych ustalonych procedur.
5. Przyjmowanie uchwał: Jeżeli większość delegatów opowie się za daną propozycją, zostaje ona przyjęta jako uchwała walnego zebrania. W niektórych przypadkach konieczna może być większość kwalifikowana (np. 2/3 lub 3/4 głosów) do przyjęcia ważnych decyzji.
6. Sprawozdanie z zebrania: Po zakończeniu zebrania sporządza się protokół, w którym zawarte są informacje dotyczące podejmowanych decyzji i uchwał. Protokół ten powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania oraz sekretarza.
13 kwietnia 2023
Spała
Zebranie KSEiE
Celem spotkania było ustalenie wytycznych na WZD 2023 w Lipowym Moście.27 marca 2023
Jarnołtówek
Zebranie KSEiE
Zebranie branży energetycznej jest spotkaniem przedstawicieli różnych firm, organizacji i agencji związanych z produkcją, dystrybucją i zarządzaniem energią. Celem naszego zebrania jest omówienie bieżących tematów i problemów dotyczących sektora energetycznego oraz identyfikacja potencjalnych rozwiązań.
Podczas spotkania nasi przedstawiciele  dyskutują o wielu kwestiach, takich jak: rozwój technologii wytwarzania energii, zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, polityki energetycznej państwa, perspektywy rynku energii, inwestycjach w infrastrukturę energetyczną, zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwie, a także kwestiach społecznych i ekonomicznych.
Zebranie naszej branży może mieć charakter formalny lub nieformalny, zależnie od celu spotkania i jego organizatora. Mogą to być regularne spotkania organizowane przez branżowe stowarzyszenia lub instytucje rządowe, jak również spontaniczne inicjatywy przedsiębiorców związane z bieżącymi wyzwaniami dla branży.
Ważnym elementem zebrania jest wymiana informacji i doświadczeń między przedstawicielami różnych firm i organizacji. Taka wymiana umożliwia nawiązanie kontaktów biznesowych, a także współpracę przy realizacji projektów i inicjatyw związanych z sektorem energetycznym.
Podsumowując, zebranie branży energetycznej jest ważnym wydarzeniem dla przedstawicieli sektora energetycznego, pozwalającym na omówienie ważnych kwestii związanych z produkcją, dystrybucją i zarządzaniem energią oraz wymianę informacji i doświadczeń między uczestnikami spotkania.
Sekretariat KSEiE NSZZ „Solidarność”
ul. Gen. W.Andersa 15, 15-124 Białystok

Przewodniczący KSEiE +48 721 211 305  
Sekretarz KSEiE +48 791 021 067
Skarbnik KSEiE +48 693 910 968
sekretariat@kseie.pl

 KSEiE
         
Solidarność
WebMaster Krzysztof Sołowiej
Wróć do spisu treści