WLADZE KSEIE - Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni

KRAJOWA SEKCJA ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni
NSZZ Solidarność
Przejdź do treści
WŁADZE KSEIE

Przewodniczący
Marek Mrozkowiak         
          
Prezydium KSEiE
Grzegorz Dąbek                 
Joanna Dróżdż
Wiesław Tomecki              
Krzysztof Iwaszko           
Andrzej Sikora                 
Sławomir Oryga          
Bernard Niemiec   
Tomasz Janicki

Z-ca przewodniczącego
Z-ca przewodniczącego
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Skarbnik

Członkowie Rady Sekcji

Sylwester Andrzejewski  
Robert Bartodziejski       
Józef Czulak                    
Mariusz Damasiewicz      
Artur Pawłowski              
Krzysztof Prusak             
Zenon Słowik      
Jacek Bolek
Cezary Kupis
Józef Woźniak            
Komisja  Rewizyjna  KSEiE
Przewodnicząca
Marzena Kowalska          
Członkowie Komisji Rewizyjnej KSEiE
Anna Wnuk                           
Krzysztof Sołowiej          
Karol Piątek           
Jerzy Piętoń    


Z-ca przewodniczącej
Sekretarz

Sekretariat KSEiE NSZZ „Solidarność”
ul. Gen. W.Andersa 15, 15-124 Białystok

Przewodniczący KSEiE +48 721 211 305  
Sekretarz KSEiE +48 791 021 067
Skarbnik KSEiE +48 693 910 968
sekretariat@kseie.pl

 KSEiE
         
Solidarność
WebMaster Krzysztof Sołowiej
Wróć do spisu treści